SI - Vse o MakeLearn 2013

Splošno o MakeLearn

Mednarodno znanstveno konferenco o managementu znanja in učenja - MakeLearn organizira Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v sodelovanju s tujimi partnerskimi univerzami in mednarodnimi inštituti oz. organizacijami, izbranimi v skladu z razpisano letno tematiko. Konferenca poteka vsako leto konec junija v drugi državi. Zaradi mednarodne udeležbe je uradni jezik konference angleščina.

 

MFDPŠ z organizacijo MakeLearn konference spodbuja izmenjavo najsodobnejših ugotovitev s področja managementa znanja in učenja med domačimi in tujimi strokovnjaki ter promovira visokošolski zavod in visoko šolstvo v osrednji in jugovzhodni Evropi. Poleg tega z vključevanjem posameznikov iz pomembnejših regionalnih podjetij spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med univerzami in gospodarstvom. Čeprav se splošni naslov in s tem širše vsebinsko področje konference, tj. management znanja in učenja v podjetjih in drugih organizacijah, skozi leta ne spreminja, je vsakoletni poudarek konference prilagojen aktualnim spoznanjem, dogodkom in potrebam v regiji in po svetu.

 

MakeLearn 2013: Management znanja in inovacije kot osnova aktivnega državljastva

Aktivno državljanstvo pomeni, da imajo člani organizacije ali posamezne države določene vloge in odgovornosti do družbe in okolja, v katerem delujejo. Od posameznikov se tako na primer pričakuje, da poskušajo pomagati z zagotavljanjem strokovnega znanja na različnih področjih, kot so upravljanje, poslovanje, izobraževanje in tehnologije. Vsi ljudje bi morali imeti možnost, da pridobijo nove izkušnje, spoznavajo nove ljudi, se učijo novih spretnosti, so inovativni in bolje povezani z lokalnimi, nacionalnimi in globalnimi skupnostmi. To lahko okrepi družbeno demokracijo, spodbuja občutek odgovornosti, solidarnosti in pripadnosti, ter krepi medsebojno poznavanje in razumevanje kulturne raznolikosti, ki so pomembni temelji sodobnih družb.

Prepričani smo, da je aktivno državljanstvo tesno povezano z upravljanjem znanja, bodisi na ravni organizacij ali družb nasploh. Ljudje morajo biti ozaveščeni, usposobljeni in morajo vedeti, kako lahko sodelujejo in se vključujejo v različne aktivnosti. Slednje je lahko nato tudi odličen pristop za spodbujanje inovativnosti. Z MakeLearn konferenco v letu 2013 spodbujamo nastanek prispevkov, povezanih z znanjem, upravljanjem in inovacijami. 

 

Dobrodošli so prispevki s področij:

- splošnega managementa,

- managementa poslovnih procesov,

- managementa izobraževanja in usposabljanja,

- upravljanja s človeškimi viri,

- managementa informacijske tehnologije,

- managementa znanja,

- managementa inovacij,

- organizacijskega učenja.

 

Poseben poudarek je na naslednjih področjih:

- znanje kot pristop k spodbujanju aktivnega državljanstva;
- management znanja kot priložnost za povečanje vključenosti v družbo, odgovornost in solidarnost;
- informatika in družbena omrežja kot pristop za krepitev družbene demokracije in
- inovacije kot ključni dejavnik uspeha sodobnih družb.

 

Pomembni datumi

Odprtje prijave:

1. oktober 2012

Rok za oddajo celotnega prispevka/razširjenega povzetka:

15. februar 2013 - podaljšano do 15. 3. 2013

Obvestilo o sprejetju:

15. marec 2013

Rok za oddajo končnega prispevka:

15. april 2013

Datum konference:

19.-21. junij 2013

Izlet po Kornatih:

21. junij 2013

Datum delavnice o pisanju znanstvenih člankov:

21.-22. junij 2013

 

Rok za prijavo

Zgodnja prijava:

1. april 2013

Redna prijava:

10. junij 2013

 

Delavnica o pisanju znanstvenih člankov

Odprtje prijave:

1. oktober 2012

Rok za oddajo prispevka za delavnico (povzetek ali celoten prispevek; prispevek ni pogoj za udeležbo):

15. april 2013

Datum delavnice:

21.-22. junij 2013

Ogled Zadra za udeležence delavnice:

22. junij 2013

Rok za prijavo:

10. junij 2013

 

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

Kotizacija

Kotizacija v primeru zgodnje prijave (pred 1. aprilom 2013)

Udeleženec in soorganizator 300 €

Študent 180 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2012/2013)

Spremljevalna oseba 180 €

 

Kotizacija v primeru redne prijave

Udeleženec in soorganizator 400 €

Študent 240 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2012/2013)

Spremljevalna oseba 240 €

 

DDV je vključen v ceno.

 

Kotizacija vključuje:

- udeležbo na konferenci,

- konferenčno gradivo (konferenčna knjižica, zbornik konference na CD-ju, drugo konferenčno gradivo),

- odmore za kavo,

- obroke,

- izlet po Kornatih.

 

Stroški nastanitve in potni stroški niso vključeni v kotizacijo.

 

Kotizacija za delavnico o pisanju znanstvenih člankov

Kotizacija 100 €

Kotizacija za udeležence konference 60 €

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

 

Navodila za plačilo kotizacije

Po prijavi (za več informacij o prijavi prosimo kliknite tukaj) boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o prijavi. Plačilo kotizacije mora biti izvedeno pred potekom roka za prijavo z bančnim nakazilom na račun MFDPŠ.

Udeleženci bodo izvirno kopijo potrdila o plačilu prejeli na prvi dan konference (na prijavnem mestu).

 

Podrobnosti bančnega nakazila:

Imetnik računa: Mednarodna fakulteta za druzbene in poslovne studije

Naslov imetnika računa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

Naziv banke: Banka Celje, d.d.

Naslov banke: Vodnikova 2, 3000 Celje, Slovenija

SWIFT koda: SBCESI2X

IBAN: SI56 0600 0096 6241 355

Sklicna številka: številka prejetega potrdila

Program

Kraj dogodka: Univerza v Zadru (UZ), Obala kralja Petra Krešimira IV 2, 23000 Zadar, Hrvaška

Različica: 5. 6. 2013

  

Sreda, 19. junij 2013

18.00-20.00

Voden ogled Zadra

Zbirno mesto 1 ob 18:00: pred hotelom Kolovare.

Zbirno mesto 2 ob 18:30: pred sedežem Univerze v Zadru (UZ).

20.00-21.00

Registracija · avla UZ  

20.30-22.00

Pozdravni nagovori in sprejem · UZ Citadela

Rektor UZ, dekan MFDPŠ s so-organizatorji

 

Četrtek, 20. junij 2013

8.30-9.00

Registracija · avla UZ

9.00-9.30

Začetek konference · UZ Aula Magna 

Dr. Srečko Natek, dekan MFDPŠ

Dr. Leonardo Marušič, Prorektor Univerze v Zadru

Predstavnik Zadra

Dr. Valerij Dermol, programski vodja MakeLearn 2013

Dr. Binshan Lin, direktor konference MakeLearn 2013

9.30-10.10

Osrednji govornik 1 prof. dr. Frederick Kohun · UZ Aula Magna

Razprava

10.10-10.45

Fotografiranje in odmor za kavo · UZ, ob morju

10.45-12.00

Sočasne seje

12.00-13.30

Kosilo · Prehod UZ

13.30-14.30

Forum vodstvenih delavcev v visokem šolstvu · UZ Aula Magna

14.30-15.00

Odmor za kavo · UZ, prostor pred univerzitetno knjigarno

15.00-16.15

Sočasne seje

16.15-16.30

Odmor

16.30-17.45

Sočasne seje

17.45-19.00

Sočasne seje  

20.30-22.30

Večerja in družabni dogodek s podelitvijo naziva najboljšega znanstvenega prispevka · hotel Kolovare  

 

Petek, 21. junij 2013

8.30-9.00

Personalized teaching and learning - supported by Pearson (predstavitev) · 
Ga. Erzsebet Csibi, Pearson

 9.00-13.00

Razstava znanstvenih revij · UZ, prostor pred Aula Magna

9.00-10.15 

Forum urednikov · UZ Aula Magna

10.15-11.00

Odmor za kavo in mreženje - priložnosti za objave · UZ, ob morju

11.00-11.40

Osrednji govornik 2 prof. dr. Branko Katalinić · UZ Aula Magna 

Razprava

11.40-11.45

Kratek odmor

11.45-12.45

Forum poslovne odličnosti · UZ Aula Magna

13.00-21.30

Akademsko mreženje ter ekskurzija z ladjo po Kornatih (kosilo ter prigrizek/večerja na ladji)

Zaključek konference.

 

 

Sobota, 22. junij 2013

9.00-10.00

Sestanek programskega odbora (delovni zajtrk za povabljene goste) · hotel Kolovare

 

Konferenci bo sledila delavnica Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih člankov v mednarodnih revijah (za več informacij prosimo kliknite tukaj).

Delavnico bo vodil prof. dr. Binshan Lin, BellSouth Corporation profesor poslovne administracije na College of Business Administration, Louisiana State University, ZDA.

Pravila za prijavo na dogodek

Vsak prispevek, sprejet za predstavitev in objavo, mora imeti registriranega le enega avtorja.

Vsak posameznik je lahko avtor le enega prispevka z enim samim avtorjem in več prispevkov z več, a različnimi, avtorji.

Če ste avtor ali soavtor več kot enega sprejetega prispevka, mora imeti vsak izmed njih registriranega le enega avtorja.

 

Pogoji odpovedi

Upoštevajoč bančne stroške vračila kotizacije ter morebitnih stroškov valutne menjave (vsi ti stroški bremenijo prijavljeno osebo), so pravila pogojev odpovedi naslednja:

 

V primeru odpovedi do vključno 30. aprila 2013 obdržimo 30 % plačanega zneska.
V primeru odpovedi do vključno 15. maja 2013 obdržimo 60 % plačanega zneska.

V primeru odpovedi po 15. maju 2013 kotizacije ne vračamo.

 

Vsa vračila bodo izvedena po zaključku konference. 

 

Udeležencem, katerih prispevek bo objavljen v zborniku konference, po 30. aprilu 2013 kotizacije ne vračamo.

 

Namen in navodila glede nošenja priponke

Namen priponke je identifikacija registriranih udeležencev za lažje prepoznavanje s strani soudeležencev, osebja hotela/restavracije in konferenčnega osebja. Vsak prijavni paket vsebuje uradno priponko. Prosimo vas, da jo nosite na vidnem mestu na vseh dogodkih konference. Sestanki, seje/okrogle mize, odmori za kavo, kosila in večerje so namenjeni izključno registriranim udeležencem, ki bodo pri vstopu potrebovali priponko.

 

Kontakt za MakeLearn 2013

 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

 

in

 

Univerza v Zadru

 

 

Kontaktne informacije

Goran Đaković, vodja Službe za raziskovanje MFDPŠ

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7

SI-3000 Celje

Slovenija

Tel: +386 3 425 82 28

Faks: +386 3 425 82 22

E-pošta: goran.dakovic@mfdps.si

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!


Have questions? Contact us at +386 3 4258 228 or via e-mail makelearn@issbs.si!
© All rights reserved: MFDPŠ - design + development tovarna idej